05/01/2022

Loeven accelererer sin vækstrejse med to nye partnere

Loeven kickstarter 2022 med to nye partnere. Advokaterne Christian Alsøe og Jacob Ørndrup skal være med til at udbygge flere af Loevens største forretningsområder med deres årelange erfaring inden for immaterialret/IP-ret, Life Science og konfliktløsning. Begge indtræder som partnere hos Loeven og kommer fra Gorrissen Federspiel, hvor de har været i henholdsvis 26 og 23 år.

Loeven får en sand kickstart på 2022, hvor de to fremtrædende advokater Christian Alsøe og Jacob Ørndrup indtræder som partnere.


”Det er en stor fornøjelse, at vi har kunnet tiltrække to store kapaciteter som Christian og Jacob, som led i vores vækststrategi.

De dækker begge immaterialrettens/IP-rettens mange afskygninger, men adskiller sig og kompletterer hinanden med hver deres særlige kompetencer. Samtidig deler de to vores værdier og vores ambitioner.

“Vi glæder os derfor meget til den synergi, vi får i hele virksomheden med de to ombord, som også vil komme vores mange forskellige klienter i det danske erhvervsliv til gode,” siger Søren Brinkmann, partner i Loeven.


Jacob Ørndrup kommer til Loeven med mere end 25 års erfaring med sager indenfor immaterialret/IP-ret, herunder særligt krænkelsessager og forbudssager indenfor patentret og forretningshemmeligheder. Han har særligt fokus på sager vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, bioteknologi, fødevarer og kemiske produkter. Han er også bredt anerkendt i Danmark og internationalt som en førende ekspert inden for særligt R&D- og licenskontrakter og lægemiddel- og sundhedslovgivningen og vil sammen med partnerne Christian Vinding Thomsen og Louise Bertelsen Forman lede Loevens life science afdeling.

Christian Alsøe kommer ligeledes til Loeven med mere end 25 års erfaring med sager indenfor immaterialret/IP-ret, særligt indenfor ophavsret og medieret.

Derudover er Christian bredt anerkendt som en af Danmarks mest erfarne procedører, også internationalt bl.a. med rating som Litigation Star, I Benchmark Litigation. Christian Alsøe har været leder af Gorrissen Federspiels procesafdeling i en årrække og har stået i spidsen for talrige store og komplekse retssager, senest (i 2020) massesøgsmålet ledet af Deminor mod den tidligere topledelse i Vestas. Christian har tillige stor erfaring og ekspertise i alle afskygninger af medieretten. Christian vil derfor indgå i ledelsen af Loevens teams for konfliktløsning og for immaterialret med særlig fokus på medie- og ophavsret sammen med de øvrige partnere i disse teams.

Om deres indtræden hos Loeven siger Christian Alsøe og Jacob Ørndrup:
”Vi har takket ja til muligheden for kunne bidrage til den spændende og dynamiske udvikling, som Loeven har igangsat og lagt en klar strategi for. I kraft af vores mange år i Gorrissen Federspiel har vi begge været en del af en rivende og fantastisk udvikling, der har budt på en bred og stor kreds af spændende oplevelser og erfaringer. Det er med stor taknemmelighed for årene i Gorrissen Federspiel, at vi uafhængigt af hinanden har følt, at tiden nu er moden til, at vores advokatforretninger og den rådgivning vi leverer føres videre i nogle lidt anderledes og mere nære rammer. Vores mangeårige tætte arbejdsfællesskab er naturligvis en helt særlig faglig og personlig styrke, som vi tager med os. Med den og Loevens team af medarbejdere får vi en hel særlig mulighed for at bygge videre på vores viden, erfaring og kompetencer indenfor særligt Life Science, immaterialret/IP-ret, medie- og underholdningsret og konfliktløsning.
Det har været vigtigt for os begge, at Loeven er et skarpt og veltrimmet firma, der leverer erhvervsrådgivning i højeste kvalitet inden for alle de specialer, som firmaet arbejder og vil arbejde med.”

De to indtrædende partnere betyder, at Loeven accelererer sin planlagte vækststrategi, som er en del af virksomhedens mål om at blive et af de foretrukne advokatfirmaer for danske erhvervsvirksomheder både med og uden internationalt perspektiv.

”Med Christian og Jacob får vi mulighed for at accelerere vores vækststrategi og skabe endnu større synergi mellem de områder, der styrkes, og vores andre spidskompetencer, herunder inden for M&A, kapitalrejsning og børsnotering,” siger Søren Brinkmann.

Advokat Jacob Ørndrup har de seneste 19 år været partner i Gorrissen Federspiel. Han er desuden næstformand for Danish Life Science Law Association.

Christian Alsøe har de seneste 18 år været partner i Gorrissen Federspiel. Han er næstformand i bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet, Niels Wessel Bagges Kunstfond, og formand for bestyrelsen i Nicolas Winding Refns tv- og film produktionskoncern. Christian er beneficeret for højesteret.

Loeven skiftede navn den 1. januar 2022 fra BKH Law. Som led i vækststrategien flytter firmaet i foråret 2022 til et nyt, større domicil i Frederiksgade.

Del på Linkedin

DA / EN