Internationalt

Loeven er et dansk advokatfirma med internationalt perspektiv. Vi assisterer mange danske virksomheder i forbindelse med deres internationale aktiviteter og rådgiver også et stort antal udenlandske virksomheder og advokatfirmaer om danske og internationale forhold.

Vores medarbejdere taler og skriver alle engelsk på forhandlingsniveau på daglig basis og har også gennem bl.a. studieophold og udstationeringer i udlandet indgående kendskab til udenlandske retsforhold.

Loeven er medlem af Meritas, et førende uafhængigt netværk af selvstændige advokatvirksomheder. Igennem Meritas kan Loeven tilbyde vores klienter kvalitetssikret rådgivning overalt på kloden fra omkring 250 advokatvirksomheder.

Endvidere har Loeven et stærkt internationalt netværk inden for specifikke brancher og juridiske specialer, således at vores klienter har adgang til højt specialiseret advokatbistand inden for disse brancher og specialer i en lang række lande.