Proces

Loeven fører rets- og voldgiftssager for danske og internationale virksomheder for de danske domstole på alle niveauer, for EU-domstolen samt for danske og internationale voldgiftsretter.

Loevens procesteam har lang og bred erfaring med højt specialiserede og komplekse rets- og voldgiftssager, advokatundersøgelser m.v., herunder erfaring fra de største og mest komplekse danske retssager i nyere tid.

Teamet bistår generelt med løsning af kommercielle tvister. Vi har særlig erfaring inden for ledelses- og rådgiveransvar, industrielle konflikter (mangels- og leverancesager), samarbejdsophør (partnerskaber, ejeraftaler m.v.), licens- og distributionsforhold, immaterielle rettigheder (IP), M&A-konflikter, prospektansvar og rettighedskonflikter samt konflikter med offentlige myndigheder inden for markedsføringsret, miljø- og planret samt offentlige kontrakter og erhvervstilladelser.

Vi bistår tillige vores klienter i forligsforhandlinger, mediation og anden alternativ konfliktløsning, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt. Loevens specialister er endvidere uddannet som og fungerer som voldgiftsdommere og mediatorer.

Teamet har tillige erfaring med sager for nævn og råd m.v.

Advokater