Michael Lund Nørgaard

Partner, advokat

+45 24930268

mln@loevenlaw.dk

Fokusområde(r)

CV

Baggrund
Michael Lund Nørgaard har en bred juridisk baggrund inden for flere retsområder. Michael har de sidste 15 år specialiseret sig i IT-ret og udbudsret, herunder det offentliges samarbejde med private virksomheder. Michael har et bredt kendskab til IT-teknologi og det offentlige marked.

Michael repræsenterer såvel offentlige myndigheder som danske og internationale virksomheder vedrørende udbudsret, IT-ret og GDPR. Michael var medstifter af advokatfirmaet Nørgaard Piening, der havde fokus på offentlig privat samarbejde. Derudover har Michael arbejdet med opstartsvirksomheder og hjulpet en række mindre og mellemstore virksomheder med at etablere sig i det offentlige marked. Endelig har Michael håndteret en række sager om korrekte afregningspriser inden for området for borgeres frie valg af plejeleverandør.

Tidligere beskæftigelse

 • Kromann Reumert
 • Danisco
 • Kammeradvokaten, Poul Schmith
 • Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, advokat (udlånt af Kammeradvokaten)
 • Nørgaard Piening Advokater, Partner


Uddannelse

 • Københavns Universitet, Cand.Jur., 2002
 • Katholieke Universiteit Leuver, ERASMUS Exchange, jura


Medlemskaber:

 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem af Dansk Forening for Persondataret


Udvalgte sager og repræsentation

2021

 • Håndtering af udbud for offentlige klienter
 • Afgivelse og forhandling af tilbud på udbud for en række større danske og internationale selskaber
 • Udbud af IT-infrastruktur i det danske sundhedsdatanet
 • Erhvervsorganisation og en række plejevirksomheder omkring korrekt prisfastsættelse inden for fritvalgsområdet
 • IT-kunder og leverandører i løbende forhandling af store og mellemstore IT-service kontrakter
 • Løbende rådgivning om persondataret og er udvalgt DPO i mellemstore danske selskaber inden for sundhedsområdet
 • Håndtering af klagesager ved Klagenævnet for Udbud


Undervisning og udgivelser

 • Michael underviser bl.a. i udbudsret og IT-ret og har bl.a. deltaget som foredragsholder på IKA’s årlige seminarer.
 • Michael har desuden udgivet en række artikler bl.a. om teknologispecifikke udbud.

DA / EN