IT & Technology

Loeven rådgiver en række danske og udenlandske klienter, der beskæftiger sig med udvikling, licensering, distribution og salg af IT-services. Derudover rådgiver Loeven offentlige myndigheder, der indkøber it-ydelser under iagttagelse af udbudsreglerne. Loevens advokater inden for IT & Technology har betydelig erfaring inden for disse områder og har bl.a. udarbejdet og forhandlet komplekse it-kontrakter. Vores advokater har også medvirket i internationale forhandlinger om strategiske IT-kontrakter og har udarbejdet og gennemført komplekse RFP og offentlige udbud.

Vores klienter på dette område omfatter en række nationale og internationale virksomheder, og vi er faste rådgivere for en række offentlige og private virksomheder inden for området for databeskyttelsesret og datasikkerhed. Vores klienter har ofte en snitflade til den offentlige sektor, hvor vi rådgiver om de komplekse forhold inden for offentlig-privat samarbejde. Vi har en særlig ekspertise inden for sundhedssektoren, hvor vi rådgiver en række centrale offentlige såvel som private markedsaktører.

Loeven rådgiver også danske og internationale teknologivirksomheder om bl.a. compliance, beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder, e-commerce, markedsføring og persondata.

Advokater