Corporate / M&A

Loeven rådgiver om alle juridiske forhold vedrørende etablering og drift af selskaber, virksomheder og fonde, herunder valg af selskabsform, ejer- og kapitalforhold, generalforsamlinger og ledelsesforhold, corporate governance, fusion, spaltning, likvidation samt overdragelse af kapitalandele.

Vi bistår endvidere vores klienter med udarbejdelse og forhandling af en lang række forskellige kontrakter, eksempelvis om køb af kapitalandele eller aktiver, fusioner og joint ventures, strategiske alliancer, samarbejdsaftaler, produktions- og leveringsaftaler samt outsourcing-aftaler.

Loeven har betydelig erfaring med at rådgive virksomheder i forbindelse med optagelse af handel og emissioner, herunder særligt på vækstbørsen Nasdaq First North. Som det blot andet advokatfirma uden for USA, og som det eneste advokatfirma i Danmark, er Loeven godkendt som sponsor på amerikanske OTC Markets (OTCQX/QB). Godkendelsen giver os en unik mulighed for at hjælpe virksomheder med at få adgang til investorer på verdens største kapitalmarked, USA. Loeven tilbyder blandt andet rådgivning inden for børsnotering, emission (primære og sekundære), børsregler og overtagelsestilbud.

Advokater