Kategori: Medarbejdere

Nicholai Wrede Petersen

Baggrund Nicholai Wrede Petersen er uddannet cand.merc.(jur.) fra Copenhagen Business School. Nicholai bistår både danske og internationale klienter med praktiske samt kommercielle løsninger i relation

Read More »

Caroline Spliid

Profil og Baggrund Caroline Spliid rådgiver primært indenfor life science. Caroline arbejder også med immaterialret samt assisterer vores M&A-team. Caroline har erfaring fra Novo Nordisk

Read More »

Christian Alsøe

Christian Alsøe har arbejdet med komplekse rets- og voldgiftssager og ophavs- og medieret i alle sine år som advokat. Christian er rated ”Litigation Star” i

Read More »

Jacob Ørndrup

Baggrund Jacob Ørndrup har mere end 25 års erfaring med sager indenfor immaterialret/IP-ret, herunder krænkelsessager og forbudssager, og med sager vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, bioteknologi,

Read More »
Michael Lund Nørgaard

Michael Lund Nørgaard

Baggrund Michael Lund Nørgaard har en bred juridisk baggrund inden for flere retsområder. Michael har de sidste 15 år specialiseret sig i IT-ret og udbudsret,

Read More »
Søren Brinkmann

Søren Brinkmann

Baggrund Søren Brinkmann arbejder primært med danske og internationale virksomhedsoverdragelser (M&A), og er særdeles erfaren med finansiering samt regulering af finansielle virksomheder. Søren rådgiver om

Read More »
Karsten Thomas Henriksen

Karsten Thomas Henriksen

Baggrund Karsten Thomas Henriksen leder Loevens retssagsteam og møder i retssager for alle danske domstole og for nationale og internationale voldgiftsretter. Karsten bistår med håndtering

Read More »

DA / EN