Mads Poulsen

Profil og BaggrundMads Poulsen er partner i Loevens procesafdeling, hvor han specialiserer sig i sø- og transportret samt forsikringsret, som han har mere end 20 års erfaring med. Mads assisterer med vareregres såvel som transportør- og speditøransvar i forbindelse med alle transportformer og dertil knyttede spørgsmål om forsikringsdækning. Mads har erfaring med søulykker såsom kollisioner, […]

Christian Alsøe

Christian Alsøe

Christian Alsøe har arbejdet med komplekse rets- og voldgiftssager og ophavs- og medieret i alle sine år som advokat. Christian er rated ”Litigation Star” i Benchmark Litigation. Christian er bredt anerkendt i Danmark og internationalt som førende ekspert i kompleks konfliktløsning, ophavsret, medieret og IP/Konkurrenceret. Christian er flydende på fransk og rådgiver franske virksomheder om […]

Michael Lund Nørgaard

Michael Lund Nørgaard

BaggrundMichael Lund Nørgaard har en bred juridisk baggrund inden for flere retsområder. Michael har de sidste 15 år specialiseret sig i IT-ret og udbudsret, herunder det offentliges samarbejde med private virksomheder. Michael har et bredt kendskab til IT-teknologi og det offentlige marked. Michael repræsenterer såvel offentlige myndigheder som danske og internationale virksomheder vedrørende udbudsret, IT-ret […]

Karsten Thomas Henriksen

Karsten Thomas Henriksen

Baggrund Karsten Thomas Henriksen leder Loevens retssagsteam og møder i retssager for alle danske domstole og for nationale og internationale voldgiftsretter. Karsten bistår med håndtering af tvister om bl.a. mangler ved industrielle produkter, miljøret og fast ejendom, rådgiveransvar, kontraktbrud m.m. Karsten rådgiver om offentligretlig planlægning og bistår med personers formueforhold. Tidligere beskæftigelse Andreassen & Partnere […]