Mads Poulsen

Profil og BaggrundMads Poulsen er partner i Loevens procesafdeling, hvor han specialiserer sig i sø- og transportret samt forsikringsret, som han har mere end 20 års erfaring med. Mads assisterer med vareregres såvel som transportør- og speditøransvar i forbindelse med alle transportformer og dertil knyttede spørgsmål om forsikringsdækning. Mads har erfaring med søulykker såsom kollisioner, […]

Christian Alsøe

Christian Alsøe

Christian Alsøe har arbejdet med komplekse rets- og voldgiftssager og ophavs- og medieret i alle sine år som advokat. Christian er rated ”Litigation Star” i Benchmark Litigation. Christian er bredt anerkendt i Danmark og internationalt som førende ekspert i kompleks konfliktløsning, ophavsret, medieret og IP/Konkurrenceret. Christian er flydende på fransk og rådgiver franske virksomheder om […]

Jacob Ørndrup

Jacob Ørndrup

Baggrund Jacob Ørndrup har mere end 25 års erfaring med sager indenfor immaterialret/IP-ret, herunder krænkelsessager og forbudssager, og med sager vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, bioteknologi, fødevarer, kosmetik og kemiske produkter. Jacob er bredt anerkendt i Danmark og internationalt som en førende ekspert inden for særligt R&D- og licenskontrakter og lægemiddel- og sundhedslovgivningen. Fra 1998 og […]

Michael Lund Nørgaard

Michael Lund Nørgaard

BaggrundMichael Lund Nørgaard har en bred juridisk baggrund inden for flere retsområder. Michael har de sidste 15 år specialiseret sig i IT-ret og udbudsret, herunder det offentliges samarbejde med private virksomheder. Michael har et bredt kendskab til IT-teknologi og det offentlige marked. Michael repræsenterer såvel offentlige myndigheder som danske og internationale virksomheder vedrørende udbudsret, IT-ret […]

Søren Brinkmann

Baggrund Søren Brinkmann arbejder primært med danske og internationale virksomhedsoverdragelser (M&A), og er særdeles erfaren med finansiering samt regulering af finansielle virksomheder. Søren rådgiver om kapitalmarkedsforhold, og han er en af de mest aktive danske advokater indenfor børsnoteringer (IPO’er), og bistår danske og Europæiske virksomheder med adgang til de amerikanske private og institutionelle investorer (cross-trade). […]

Karsten Thomas Henriksen

Karsten Thomas Henriksen

Baggrund Karsten Thomas Henriksen leder Loevens retssagsteam og møder i retssager for alle danske domstole og for nationale og internationale voldgiftsretter. Karsten bistår med håndtering af tvister om bl.a. mangler ved industrielle produkter, miljøret og fast ejendom, rådgiveransvar, kontraktbrud m.m. Karsten rådgiver om offentligretlig planlægning og bistår med personers formueforhold. Tidligere beskæftigelse Andreassen & Partnere […]

Jesper Kronborg

Jesper Kronborg

Baggrund Jesper Kronborg rådgiver primært om kompliceret selskabsret, køb og salg af virksomheder (M&A), kommercielle kontrakter, fast ejendom og skatteforhold. Jesper repræsenterer såvel danske som udenlandske erhvervskunder og kapitalfonde inden for SMV-segmentet. Jesper har gennem mere end 15 år oparbejdet en betydelig erfaring som rådgiver i internationale virksomhedsoverdragelser og kontraktforhold og repræsenterer danske SMV’er, familievirksomheder […]

Christian Vinding Thomsen

Christian Vinding Thomsen

Baggrund Christian Vinding Thomsen er specialiseret inden for Life Science & Healthcare, M&A og Selskabsret. Med mere end 20 års erfaring er Christian meget specialiseret i de juridiske spørgsmål, som life science-sektoren står over for. Christian har medvirket til talrige transaktioner og kapitalrejsninger, herunder biotek-børsnoteringer i Norge, Sverige og Danmark. I 2023 har Christian været […]

Louise Bertelsen Forman

Louise Bertelsen Forman

Baggrund Louise Bertelsen Forman er specialiseret inden for Life Science & Healthcare, Immaterialret, E-commerce og Contracting. Med mange års erfaring fra henholdsvis Bech-Bruun og H. Lundbeck A/S er Louise særligt specialiseret i de juridiske spørgsmål, som life science sektoren står over for. Louise repræsenterer både danske og udenlandske virksomheder i spørgsmål vedrørende kontrakter, marketing compliance, […]