Life Science

Loeven er et af de førende og mest profilerede advokatfirmaer inden for Life Science-sektoren i Danmark. Advokaterne i vores Life Science-team har årelang og meget bred erfaring inden for området, herunder fra internationalt anerkendte advokatfirmaer og store lægemiddelvirksomheder.

Vi bistår vores klienter inden for Life Science-sektoren med sager vedrørende bl.a. marketing compliance, market access, regulatoriske forhold, udarbejdelse og forhandling af kontrakter, tvister, kapitalfremskaffelse, børsnoteringer og M&A-transaktioner. Senest har Loevens Life Science-team været en af de primære rådgivere i forbindelse med den første danske biotek-børsnotering i 5 år.

Vores klienter på dette område udgør et bredt udsnit af aktørerne inden for Life Science-sektoren og omfatter bl.a. store danske og internationale selskaber inden for pharma, medico, biotek, fødevarer, brancheforeninger m.v. samt en lang række mindre og mellemstore virksomheder samt start-ups.

Advokater