IP

Loeven bistår klienter inden for særligt designret, ophavsret, patenter og varemærker samt inden for beslægtede områder såsom lov om forretningshemmeligheder, markedsføringsloven og portræt-/personlighedsretten.

Advokaterne i vores IP-team har meget betydelig erfaring med sager inden for disse områder, bl.a. i forbindelse med licens- og overdragelsesaftaler og i forbindelse med M&A-sager.

Inden for konflikthåndtering har vi ført et stort antal retssager, herunder også midlertidige forbudssager, for bl.a. Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret samt for danske og internationale voldgiftsretter om immaterielle rettigheder.

Vores klienter på dette område omfatter en række meget forskelligartede danske og internationale virksomheder – fra helt tidlige start-ups og hele vejen til store børsnoterede virksomheder. Vi har særligt fokus på klienter inden for Life Science-sektoren og inden for medie- og entertainment-sektoren.

Advokater