Michael Lund Nørgaard

Michael Lund Nørgaard

Partner, advokat

CV

Baggrund

Michael Lund Nørgaard har en bred juridisk baggrund inden for flere retsområder. Michael har de sidste 15 år specialiseret sig i IT-ret og udbudsret, herunder det offentliges samarbejde med private virksomheder. Michael har et bredt kendskab til IT-teknologi og det offentlige marked.

Michael repræsenterer såvel offentlige myndigheder som danske og internationale virksomheder vedrørende udbudsret, IT-ret og GDPR. Michael var medstifter af advokatfirmaet Nørgaard Piening, der havde fokus på offentlig privat samarbejde. Derudover har Michael arbejdet med opstartsvirksomheder og hjulpet en række mindre og mellemstore virksomheder med at etablere sig i det offentlige marked. Endelig har Michael håndteret en række sager om korrekte afregningspriser inden for området for borgeres frie valg af plejeleverandør.

 

Tidligere beskæftigelse

 • Kromann Reumert
 • Danisco
 • Kammeradvokaten, Poul Schmith
 • Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, advokat (udlånt af Kammeradvokaten)
 • Nørgaard Piening Advokater, Partner

 

Uddannelse

 • Københavns Universitet, Cand.Jur., 2002
 • Katholieke Universiteit Leuver, ERASMUS Exchange, jura

 

Medlemskaber:

 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem af Dansk Forening for Persondataret

 

Udvalgte sager og repræsentation

2021

 • Bistod med håndtering af udbud for offentlige klienter
 • Bistod med afgivelse og forhandling af tilbud på udbud for en række større danske og internationale selskaber
 • Bistår med udbud af IT-infrastruktur i det danske sundhedsdatanet
 • Bistår erhvervsorganisation og en række plejevirksomheder omkring korrekt prisfastsættelse inden for fritvalgsområdet
 • Bistår IT-kunder og leverandører i løbende forhandling af store og mellemstore IT-service kontrakter
 • Bistår med løbende rådgivning om persondataret og er udvalgt DPO i mellemstore danske selskaber inden for sundhedsområdet
 • Bistår med håndtering af klagesager ved Klagenævnet for Udbud

 

Undervisning og udgivelser

 • Michael underviser bl.a. i udbudsret og IT-ret og har bl.a. deltaget som foredragsholder på IKA’s årlige seminarer.
 • Michael har desuden udgivet en række artikler bl.a. om teknologispecifikke udbud.

DA / EN