Lars Berg Dueholm

Lars Berg Dueholm

Partner, advokat (L)

CV

Baggrund

Lars Berg Dueholm har virket som rekonstruktør og kurator i en lang række sager, hvor nødlidende virksomheder inden for en række brancher har haft brug for bistand.

Lars er tilknyttet Erhvervshusenes Early Warning program, hvorigennem nødlidende virksomheder kan få hjælp, og han er endvidere en del af Gældsstyrelsens Advokatpanel og udpeges derfor jævnligt som kurator i sager, hvor der er større moms- og skatterestancer.

 

Tidligere beskæftigelse

  • LOU Law Firm P/S
  • Kammeradvokaten Poul Schmith (Juridisk rådgiver for den danske stat)

 

Uddannelse

  • Københavns Universitet, Cand.Jur. 2002
  • Copenhagen Business School – bestyrelsesuddannelse for offentlige forsyningsselskaber, 2018
  • Certificeret Insolvensadvokat

 

Bestyrelsesposter

  • Lars har frem til 2022 siddet i bestyrelsen for forsyningsselskabet HOFOR samt tidligere i bestyrelsen for arealudviklingsselskabet By & Havn I/S. Videre har han siddet i Københavns Borgerrepræsentation i 10 år.

 

Medlemskaber

  • Medlem af Danske Insolvensadvokater

 

Udvalgte sager og repræsentation 

  • Lars Berg Dueholm har specialiseret sig i konkursret, omstrukturering og civile retssager. Han har igennem en årrække varetaget en række markante og højt profilerede konkurssager i finans- og produktionssektoren. Lars har møderet for landsret, hvor han har behandlet en række større sager, herunder omstødelses- og erstatningskrav.

DA / EN