Karsten Thomas Henriksen

Karsten Thomas Henriksen

Partner, advokat (H) LL.M.

CV

Baggrund

Karsten Thomas Henriksen leder Loevens retssagsteam og møder i retssager for alle danske domstole og for nationale og internationale voldgiftsretter. Karsten bistår med håndtering af tvister om bl.a. mangler ved industrielle produkter, miljøret og fast ejendom, rådgiveransvar, kontraktbrud m.m. Karsten rådgiver om offentligretlig planlægning og bistår med personers formueforhold.

 

Tidligere beskæftigelse

 • Andreassen & Partnere (nu: DLA Piper)
 • Jonas Bruun Advokatfirma (nu: Bruun & Hjejle)
 • Sand & Partnere (nu: Bech-Bruun)
 • Philip (nu: Bech-Bruun)
  Magnusson

 

Uddannelse

 • Københavns Universitet, Cand.Jur. 1998
 • The University of Edinburgh, Master of Laws 2002
 • Universität des Saarlandes, Deutsche Rechtswissenshaft 1997

 

Bestyrelsesposter

 • Nordic Patent Services A/S, formand

 

Medlemskaber

 • Medlem af Foreningen Højesteretsskranken
 • Medlem af Foreningen af Procedureadvokater
 • Medlem af Foreningen af Danske Miljøadvokater

 

Udvalgte sager og repræsentation

2021

 • Bistår grundejer med Højesteretssag om erstatning for ekspropriation efter at have ført og vundet sagen for grundejeren i landsretten
 • Bistår Swiss Alpine Fish AG med international voldgiftssag ved ICC i Paris mod Krüger A/S vedrørende køb af mangelfuldt fiskeopdrætsanlæg
 • Bistår en gruppe aktionærer med en erstatningssag mod en tidligere juridisk rådgiver vedrørende en fejlslagen virksomhedsinvestering
 • Bistår en grundejer med en principiel førsteinstans landsretssag om lovligheden af reglerne om Grønt Danmarkskort og om grænserne for praksis om erstatningsfri offentlig regulering
 • Bistod SPX Flow Technology Danmark A/S med at få nedlagt forbud mod DS Triple A/S’ retsstridige design og produktion af mejerianlæg
 • Bistod Lotek A/S med at forlige entreprisesag mod hovedentreprenør og underleverandør vedrørende installation af brandsikringsanlæg i lagerbygninger

 

Undervisning og udgivelser 

 • Ekstern lektor i kursusfaget ”Civilproces” på jurastudiet ved Københavns Universitet, 2008-2014
 • Manuduktør i ”Proces” på jurastudiet ved Københavns Universitet, 2000-2008
 • Afhandling i Justitia, 1998: ”Civile kæremål for Højesteret”

DA / EN