Allan Lund Christensen

Allan Lund Christensen

Partner, advokat (H)

CV

Baggrund

Allan Lund Christensen er øvet procedør med mangeårig erfaring ved domstolene, voldgiftsretter og forskellige offentlige nævn. Allan er antaget af Justitsministeriet til at udføre beneficerede sager ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. Allan har bistået i sager behandlet ved undersøgelseskommissioner, ligesom han gennem en årrække har været censor ved retssagsprøver i forbindelse med advokatuddannelsen.

 

Tidligere beskæftigelse

  • Gorrissen Federspiel, advokat
  • Johan Schlüter, advokat
  • Magnusson, advokat

 

Uddannelse

  • Københavns Universitet, Cand.Jur. 1981
  • Beskikket advokat 1984
  • Møderet for Højesteret 1990

 

Udvalgte sager og repræsentation 

  • Allan er øvet procedør med mangeårig erfaring ved domstolene, voldgiftsretter og forskellige offentlige nævn. Han har bistået i sager behandlet ved undersøgelseskommissioner, ligesom han er censor ved retssagsprøver i forbindelse med advokatuddannelsen.

DA / EN