Brancher

Loeven er førende i at rådgive detailhandelen og e-commerce virksomheder om deres regulatoriske forhold. Vi rådgiver om markedsføring, virksomhedens retsstilling over for forbrugere, IT, lejeforhold, klager for offentlige nævn samt konfliktløsning. Vores brancheteam besidder et meget højt fagligt niveau, har praktisk erfaring fra offentlige nævn, erhvervsorganisationer samt klagenævn og underviser om erhvervslivets kerneproblemstillinger på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.
Loeven assisterer aktører i ejendomsbranchen med køb/salg samt udvikling af fast ejendom. Vores kompetencer omfatter investerings- og boligejendomme såvel som udviklingsprojekter. Vores brancheteam rådgiver om komplekse investerings- og finansieringsstrukturer, udlejning og udvikling, men også om entreprisekontrakter, andre kontrakter, syn og skøn samt konfliktløsning.
Loeven har særlig erfaring med at rådgive velhavende familier og individer og har indgående forståelse for den kompleksitet, som dette indebærer i relation til langvarige relationer, kompromisløs tillid og absolut diskretion for offentligheden. Vores kompetencer omfatter formueplanlægning som f.eks. køb og salg af virksomheder, generationsskifter samt køb og salg af ejendomme, ligesom vi rådgiver om familie- og arveret samt konfliktløsning. Vores brancheteam guider og assisterer herudover med netværk til kapitalforvaltere, skatterådgivere og andre rådgivere i Danmark, London og New York.
Loeven har lang erfaring med at rådgive finansielle virksomheder. Reguleringen i Danmark og Europa bliver fortsat mere omfangsrig og kompleks, og med vores tværfaglige og indgående branchekendskab medvirker vi til, at vores klienters konkurrenceevne styrkes gennem smidige løsninger. Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. bestyrelsesmedlem, head of legal, kontorchef mv. i finansielle virksomheder, ligesom vi har indgående kendskab til branchen fra bl.a. pladser i offentlige klagenævn og lignende. Vores praktiske erfaring omfatter også dialog med Finanstilsynet samt konfliktløsning.
Loeven har lang erfaring med at rådgive danske og udenlandske industri- og produktionsvirksomheder. Branchen møder fortsat store udfordringer og undergår strukturelle ændringer. Gennem vores praktiske erfaringer, assisterer vores brancheteam med at finde konstruktive og bæredygtige løsninger. Vores brancheteam rådgiver vores klienter i deres nationale og internationale handels- og kontraktforhold, herunder om leverandør- og agentforhold, speditionsaftaler, kontrakter om køb og salg af f.eks. maskinkøb, royalty- og licensaftaler, udviklings- og samarbejdsaftaler samt joint ventures. Vi har særlig stor erfaring med strategisk rådgivning om internationale konfliktløsningsmodeller og overvejelser vedrørende lovvalg.
Loeven er et af Skandinaviens førende og mest profilerede advokatfirmaer inden for rådgivning af Life Science-sektoren. Loevens højt specialiserede Life Science-team har skarpt fokus på netop denne sektor og rådgiver om alle de forhold, der er særligt relevante for Life Science-sektoren, herunder regulatoriske problemstillinger, forskning og udvikling, GxP, contracting, licensering, IP, marketing compliance, market access, retssager, kapitalfremskaffelse, børsnoteringer og M&A-transaktioner. Vores advokater har en årelang og særdeles bred erfaring indenfor området, herunder fra internationalt anerkendte advokatfirmaer og store Life Science-virksomheder. Loeven bistår et meget bredt udsnit af aktørerne indenfor Life Science-sektoren. Vores klienter omfatter bl.a. founders og start-ups, seed-, private equity- og venture-investorer, store danske og internationale selskaber inden for pharma, medico, biotek, fødevarer m.v., brancheforeninger, CRO’er, ingrediens- og API-producenter, grossister, apoteker, hospitaler og udbydere af sundhedsydelser.
Loeven bistår forlag og andre medier samt reklame/markedsføringsfirmaer, film- og musikproducenter, instruktører og kunstnere indenfor medie og entertainment-branchen. Erfaringen dækker over en mangeårig bistand til sektoren og vores advokaters tætte tilknytning til branchen, såvel i relation til konfliktløsning som etablering, samarbejdsaftaler og strukturændringer. Vores advokater har også en tæt tilknytning til branchen gennem faglige fora og netværk.
Loeven har bred erfaring med at rådgive om private equity, venture capital samt joint ventures / strategiske alliancer. Vi rådgiver om alle aspekter omkring etablering af fonde, ejer- og investeringsaftaler, term sheets, investerings- og finansieringsstrukturer samt aftaler, forvaltning (FAIF) og exit. Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. head of legal, bestyrelsesmedlem, advisory board medlem mv. i forskellige investeringsvirksomheder og -fonde og underviser på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.
Loeven har lang erfaring med at rådgive opstartsvirksomheder. Vi rådgiver om alle forhold fra valg af virksomhedsform, kapital- og finansieringsform, beskyttelse af rettigheder, ansættelsesforhold samt lejeret. Vores brancheteam har stor erfaring med at arbejde med start-ups, bl.a. fra seed og venture capital branchen, crowdfunding samt personlige erfaringer.
Loeven rådgiver danske og internationale teknologivirksomheder om vitale forhold som compliance, beskyttelse af rettigheder, organisk vækst samt opkøb af vidensbaserede virksomheder, IT, e-commerce, markedsføring og persondata. Vores brancheteam har stor erfaring og yder bl.a. rådgivning om store og mellemstore danske IT-projekter, bestyrelsesarbejde, advokater i store erhvervsorganisationer og offentlige nævn.
Loeven rådgiver offentlige myndigheder samt private danske og internationale klienter om rammerne for det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private aktører. Vi har stor erfaring inden for de juridiske problemstillinger, som er særligt relevante inden for offentlig privat samarbejde, herunder udbudsret, statsstøtteret, teknologi, digitalisering, borgernes frie valg, forvaltningsret, kontraktstyring og persondataret for den offentlige sektor. Vi har et bredt kendskab til de almindelig anvendte kontrakttyper inden for offentlig privat samarbejde. Vores brancheteam besidder stor erfaring omkring rammerne for det offentlige private samarbejde gennem deltagelse i en række udbud, forhandlinger og tvister fra bl.a. den offentlige sektor og brancheorganisationer. Vi har en god kommerciel og politisk forståelse for den offentlige sektor i Danmark, herunder branchevilkår, gældende opmærksomhedspunkter, markedskrav mv.

DA / EN